जब दर्द हद से बढ़ जाता है।

जब दर्द हद से बढ़ जाता है। गम आंसू में ढल जाता है। जब दर्द हद से बढ़ जाता है। जीना मुश्किल हो जाता है। जब दर्द हद से बढ़ जाता ह... Read more