Jayprakash chaturvedi

जानाबाजार

Joined November 2018

कवि, पंडित,

Copy link to share

मां अवधी गीत

माईकै महिमा जगत मां निराली ममता कै बरसै फुहार हो । जेकरिनि छहिंयाँ मां दुनिया हमारी मिलै नित अँचरा मां प्यार हो।। बुकवा औ तेलवा सन... Read more