जै मायडभौम जै मायडभासा
हिन्दुस्तान राजस्थानी

Copy link to share

नीति रा राजस्थानी दूहा

टैम-टैम री बात है,टैम करै मजबूर| कुण नै भावै खूंसडा,चुगणा बोतल पूर|1| तेरी मेरी राड मै, राम रट्यो ना बीर| माटी री आ मूरती,माटी बण... Read more