हाइकु · Reading time: 1 minute

हाइकु

पांच हाइकु “बाप रे बाप, पाप ही पाप”

बाप रे बाप l
प्रभु पर आरोप l
पाप ही पाप l … 1

बाप रे बाप l
नारी पर प्रकोप l
पाप ही पाप l … 2

बाप रे बाप l
धनी आप ही आप l
पाप ही पाप l … 3

बाप रे बाप l
भोग अपने आप l
पाप ही पाप l … 4

बाप रे बाप l
खून पे चुपचाप l
पाप ही पाप l … 5

अरविन्द व्यास “प्यास”

2 Likes · 32 Views
Like
You may also like:
Loading...