श्री कृष्ण वन्दना ....

यदु-नन्द नन्दन देवकी-वसुदेव नन्दन वन्दनम् ।
मृदु चपल नयनं चंचलं मन मोहनं अभिनन्दनम् ।।
मस्तक मुकुट पर-मोर कर मुरली मधुर धर मंगलम् ।
तन पीत अम्बर वैजयन्ती कण्ठ कानन कुण्डलम् ।।
गौ ग्वाल गोकुल गोपियाँ जल जमुन गिरि गोवर्धनम् ।
शुचि बाल कौतुक चरित पावन असुर रिपुदल भन्जनम् ।।
स्वर्णिम प्रभा सुषमा सुखदतम् नीलवर्णं सुन्दरम् ।
वह धन्य है बृज-भूमि जहाँ कण-कण रमे राधेश्वरम् ।।
उपदेश प्रेरित सजग गीत-ज्ञान अर्जुन केशवम् ।
अवतार जगदाधार नव उत्थान सन्त सनातननम् ।।
कुरुक्षेत्र सारथि पार्थ नायक महाभारत श्रेष्ठतम् ।
सर्वत्र तुम ही विराट हो सर्वज्ञ भी अति सूक्ष्मतम् ।।
क्षिति शेष पद्मा पद्म कर गद शंख चक्र सुदर्शनम् ।
मति भ्रमित भौतिक भोग भव अनुरक्त मन कामायनम् ।।
चिर भक्ति सर्व समर्पितं उद्घोष जय जगदीश्वरम् ।
प्रति स्वाँस हृदय सुवास हो दृग दर्श हे!करुणाकरम् ।।
मम् मुदित मन-मन्दिर बसो हे!सतत् श्यामा श्यामलम् ।।
सद्बुद्धि सद्गति प्राप्य हो उद्धार भक्त सुवत्सलम् ।
योगेश्वरं सर्वेश्वरं राधेरमण ब्रजभूषणम् ।
हे!माधवं मधुसूदनं जय जयति जय नारायणम् ।

Sahityapedia Publishing
Like Comment 0
Views 157

You must be logged in to post comments.

Login Create Account

Loading comments
Copy link to share

Do you want to publish your book?

Sahityapedia's Book Publishing Package only in ₹ 9,990/-

  • Premium Quality
  • 50 Author copies
  • Sale on Amazon, Flipkart etc.
  • Monthly royalty payments

Click this link to know more- https://publish.sahityapedia.com/pricing

Whatsapp or call us at 9618066119
(Monday to Saturday, 9 AM to 9 PM)

*This is a limited time offer. GST extra.