मुक्तक · Reading time: 1 minute

मस्त जीवन, छूटना, छोड़ना l

मस्त जीवन, छूटना, छोड़ना l
मस्त जीवन, अछूत रह छूना ll

मस्त जीवन, छुपना व छुपाना l
मस्त जीवन, छनना व छानना ll

अरविन्द व्यास “प्यास”

2 Likes · 24 Views
Like
You may also like:
Loading...