23.7k Members 49.8k Posts

नीति रा राजस्थानी दूहा

टैम-टैम री बात है,टैम करै मजबूर|
कुण नै भावै खूंसडा,चुगणा बोतल पूर|1|
तेरी मेरी राड मै, राम रट्यो ना बीर|
माटी री आ मूरती,माटी बण्यौ सरीर|2|

हनुमान प्रसाद “बिरकाळी”

Like Comment 0
Views 1937

You must be logged in to post comments.

LoginCreate Account

Loading comments
हनुमान प्रसाद
हनुमान प्रसाद "बिरकाळी"
1 Post · 1.9k View
जै मायडभौम जै मायडभासा हिन्दुस्तान राजस्थानी