नीति रा राजस्थानी दूहा

टैम-टैम री बात है,टैम करै मजबूर|
कुण नै भावै खूंसडा,चुगणा बोतल पूर|1|
तेरी मेरी राड मै, राम रट्यो ना बीर|
माटी री आ मूरती,माटी बण्यौ सरीर|2|

हनुमान प्रसाद “बिरकाळी”

2041 Views
जै मायडभौम जै मायडभासा हिन्दुस्तान राजस्थानी View full profile
You may also like: