नवरात्रि मनाबो

नवरात्रि मनाबो

आओ जी नवरात्रि मनाबो,
जुरमिल के जम्मो माथ नवाबो।
चूड़ी पहनाबो चुनरी उड़ाबो,
मैय्या के दरबार ल पोठ सजाबो।
लाई फोरबो हलवा बनाबो,
पूजा करके ओला भोग चढ़ाबो।
आओ जी नवरात्रि मनाबो,
जुरमिल के जम्मो माथ नवाबो।
चन्दरसेमी दाई के दरसन करबो,
दंतेश्वरी दाई के दरसन करबो।
अँगना म दाई तोर फूल बरसाबो,
गीत गाके मैय्या तोर आरती उतारबो।
आओ जी नवरात्रि मनाबो,
जुरमिल के जम्मो माथ नवाबो।
~~~~~~~~~~~~~~~~
रचनाकार डिजेन्द्र कुर्रे “कोहिनूर”
पीपरभवना,बलौदाबाजार (छ.ग.)
मो. ‌8120587822

2 Likes · 2 Views
परिचय नाम -- डिजेन्द्र कुर्रे "कोहिनूर" पिता -- श्री गणेश राम कुर्रे माता -- श्रीमती...
You may also like: