दबा दबा सा दिल, दबी दबी दुनिया l

दबा दबा सा दिल, दबी दबी दुनिया l
थमी थमी सी प्रीत, थमा थमा हिया ll

प्यास, हारी हारी, हर एक हरकत l
जारी जारी दर्द दुःख, दीन दुनिया ll

अरविन्द व्यास “प्यास”

1 Like · 2 Comments · 7 Views
परिचय नाम : अरविन्द व्यास "प्यास" पूर्ण नाम : अरविन्द कुमार लक्ष्मीनारायण व्यास पिता का...
You may also like: